Over ons

Mobile Keys is als organisatie opgericht in 2008 met als doel antwoord te geven op een (soms latent) probleem dat zich met name in de thuiszorg voordoet, maar ook in andere branches aanwezig is, namelijk hoe verschaf je op efficiënte wijze een wisselende groep personen toegang tot verschillende locaties op geplande en/of ongeplande momenten.

Historie

De eerste versie van het Mobile Keys systeem richtte zich met name op informatie-uitwisseling tussen de mobiele medewerker en de organisatie via een semi-interactieve verbinding. Het verkrijgen van elektronische “toegang” betrof hierbij slechts één van de hoofdfuncties van het systeem. In 2009 werd dit product voor het eerst aan het grote publiek gepresenteerd. Dat Mobile Keys hiermee op het juiste spoor zat, bleek wel uit de erkenning die zij hier toen al mee verwierf:

Ambitie en toekomst

Door het vergrijzen van de samenleving, de behoefte naar domotica om zelfstandig wonen door ouderen met technische snufjes te kunnen ondersteunen en toename van de zorgkosten door het verschuiven van de ZorgZwaartePakketten, zal de behoefte aan flexibele thuiszorg alleen maar toenemen. Mobile Keys voorziet hierbij in een toekomst van een zgn. zorgmakelaar waarbij de cliënt zijn zorg inkoopt die door verschillende zorgpartijen wordt geleverd, waarbij deze de regie houdt over alle zorgwoningen en het one-stop-shopping™ loket van de zorgcliënt vormt ten aanzien van zorgaanbod en facturatie. Dit betekent dat de toegang tot de zorgwoning op een slimme manier voor verschillende organisaties toegankelijk dient te worden gemaakt.

Het Mobile Keys systeem is hierop geent en maakt het delen van toegang door verschillende partijen mogelijk. Mede hierdoor heeft Mobile Keys de ambitie om met name binnen de thuiszorgmarkt een belangrijke plaats in te nemen op gebied van dynamische, veilige en bovenal kosten-efficiënte manier van elektronische toegang tot zorgwoningen en zodoende te kunnen bijdragen aan de doelstelling om ouderen en hulpbehoevenden zo lang mogelijk te kunnen laten thuiswonen in hun eigen vertrouwde omgeving.